De contentcoach

Als communicatieadviseur adviseer ik bedrijven over de manier waarop zij hun boodschap doelgericht, helder en aansprekend kunnen communiceren. Vragen van mijn opdrachtgevers gaan vaak over (online) zichtbaarheid, profilering, activatie en het (ver)binden van de doelgroep(en).

Deel dit bericht

Ik geloof erin dat bedrijven vanuit hun expertise en kennis waardevol zijn voor hun doelgroep(en) en dat het delen van deze kennis bijdraagt aan de zichtbaarheid en zo uiteindelijk aan meer klanten. Zo snijdt het mes aan twee kanten: relevantie en waarde voor de doelgroep en daardoor zichtbaarheid voor de organisatie. Ook wel contentmarketing genoemd.

‘Wat valt er te melden?’

Maar veel bedrijven vinden het lastig, starten met het maken van relevante content. Want: ‘Wat valt er te melden?’, ‘Wie zit er op onze kennis te wachten?’ en ‘Ik kan niet schrijven, dus ik begin er maar niet aan’. Uitspraken die ik regelmatig hoor als we het hebben over het delen van kennis. Zonde, want het kan wél! En daar mag ik een aantal van mijn opdrachtgevers bij helpen. Het woord ‘contentcoach’ is misschien wel passend bij de rol die ik op dat moment heb. Een coach van een team dat aan de slag gaat met het maken van content. Ik leer het hele team (dus niet alleen de manager) dat zij weldegelijk zelf aan de slag kunnen en bekijk samen met hen hoe zij dit op de een manier kunnen doen dat ze zich er comfortabel bij voelen en er voor lange tijd wordt gebouwd en gewerkt aan zichtbaarheid.

Aan de slag in 3 stappen

  1. Bepalen van de kapstok: aan welke thema’s hangen we alle content die we delen op? Een heldere omschrijving van de thema’s waar je iets over kunt en wilt delen, geeft richting en helpt je ook onderwerpen van tafel te schuiven als je het niet aan de kapstok kunt hangen.
  2. Maken van een contentkalender: wat communiceren we wanneer op welke manier? Het gaat hier om het bepalen van de inhoud (over welk onderwerp gaat het), het format (bijv. een blog, video, webinar) en het distributiekanaal (bijv. LinkedIn, mailing, magazine). Lees meer over de opzet van een contentkalender in mijn blog Aan de slag met de contentkalender.
  3. Aan de slag! Als je aan de slag gaat is het goed om in het team de taken goed te verdelen en ook de ‘last’ goed te verdelen. Het moet vooral leuk zijn om je kennis te delen en het helpt als er een aantal mensen in het team zijn die hiermee aan de slag gaan. En daarna: voortvarend aan de slag! Maak het niet te moeilijk en ga gewoon eens kijken wat werkt. Maak er geen wetenschappelijke artikelen van, maar deel wat je bezighoudt, beantwoord vragen die je krijgt over bepaalde onderwerpen of speel in op een relevant vraagstuk uit de actualiteit.

Content maken is een mindset

En wat mijn vak zo leuk maakt? Dat uiteindelijk het team/de organisatie zelf aan de slag gaat met het werken aan hun zichtbaarheid. Dat zij van hun doelgroep reacties krijgen, relevant blijken met hun content, resultaten zien en uiteindelijk mijn rol als coach steeds minder nadrukkelijk aanwezig wordt. Het signaleren van onderwerpen, vraagstukken, kennis en expertise die de moeite waard is om te delen met je doelgroep is een mindset. En als die mindset er eenmaal is, is mijn doel bereikt. Als coach blijf ik dat in de dug-out en geef af en toe een advies of aanwijzing. Ze kunnen het zelf!

Interesse?

Neem gerust contact met me op!

9 tips voor het schrijven van waardevolle content

Het schrijven van blogs en artikelen is één van de vele mogelijkheden die je hebt om als zelfstandig ondernemer of organisatie zichtbaar te zijn en expertise te delen over een bepaald onderwerp. Mijn opdrachtgevers adviseer ik regelmatig uit de schaduw te stappen en te starten met het delen van hun kennis.

Lees verder »

Bouwen aan vertrouwen met de know-like-trust factor

Marketing moeilijk en hard werken? Soms wel, maar vaker is het gebaseerd op de relatief simpele know-like-trust-factor. ‘Wat? Houd op met die verschrikkelijke marketingtermen!’
Ik hoor het je denken, maar zo ingewikkeld is het niet. En eigenlijk, wanneer je deze factor begrijpt, kun je op basis hiervan een plan maken voor de inzet van de marketing en communicatie en in het bijzonder contentmarketing voor jouw bedrijf. En breng je, jawel: ‘lijn in je marketing en communicatie’ en speel je in op de fases waarin een potentiële klant zich op dat moment bevindt.

Lees verder »